Behandlingsmöjligheter vid manlig barnlöshet

Modern teknik i form av provrörsbefruktning (IVF) med mikroinjektionsteknik (ICSI) kan hjälpa de allra flesta män att bli fäder. Spermier från sädesvätskan, bitestiklar eller testiklar kan mikroinjiceras in i ägg som kan befruktas. Befruktade ägg (embryon) återförs till kvinnans livmoder efter några dagars odling i laboratoriet.

Hos knappt 10 % av de par där orsaken till ofruktsamheten ligger helt eller delvis hos mannen finner man en total frånvaro av spermier, så kallad azoospermi. Tillståndet är således relativt vanligt. Idag kan dessa par få hjälp att bli biologiska föräldrar, men då krävs att mannen genomgår ett mindre kirurgiskt ingrepp där man tar ut spermier från antingen bitestiklar eller testiklar. Dessa kan då användas för mikroinjektion av kvinnans ägg i samband med provrörsbefruktning.

Vid hinder i utförsgångarna, s k obstruktion, är spermieproduktionen normal och oftast kan spermier sugas ut från bitestiklarna med hjälp av en tunn nål. Är spermieproduktionen kraftigt nedsatt måste spermierna hämtas ut från testikelvävnaden, antingen med en tunn nål, eller med ett lite större vävnadsprov. Alla ingrepp kan utföras i lokalbedövning.

Kirurgiskt utvunna spermier kan ofta också frysas ner för framtida IVF-behandlingar så att mannen slipper genomgå förnyat ingrepp. I de fall där man inte heller med kirurgi kan påvisa någon spermieproduktion hos mannen finns alternativa metoder såsom donatorinsemination eller adoption.Copyright MSD Sverige AB