Bra att veta inför spermaprov

När mannen kommer tillsammans med sin partner och får besked om sin nedsatta fertilitet uppstår många både uttalade och outtalade frågor:

Har jag alltid haft en sänkt fertilitet? Är det något jag själv har gjort som försämrat proverna? Finns det något jag själv kan göra för att förbättra spermaprovet? Kan jag äta hormoner, vitaminer, zink eller någonting annat jag läst om i media?

Dessa frågor och andra som handlar om manlighet och sexualitet i relation till fertiliteten kan behöva belysas i samtalet med doktorn.

Att lämna spermaprov på uppmaning är inte alltid så lätt. Detta gäller oavsett om det är för utredning av spermiernas befruktningsförmåga eller om det är under pågående fertilitetsbehandling. Provet kan ofta produceras hemma men om transporttiden till kliniken blir lång rekommenderas att provet lämnas på plats. Alla IVF-kliniker har ett speciellt rum för detta ändamål. Ofta finns erotisk litteratur och/eller videofilmer till hands för att underlätta för mannen. Det finns naturligtvis tillfällen då männen inte klarar av att leverera ett spermaprov vid önskad tidpunkt men detta är ändå förhållandevis ovanligt. En prestationsångest blir snabbt förvärrad då det inte fungerar och tiden börjar rinna iväg. Det är viktigt att komma ihåg att det även finns andra lösningar.

Bara vetskapen om att det finns alternativa lösningar kan ofta få mannen att slappna av och på så sätt få sitt prov levererat på vanligt sätt. Behandling med impotensläkemedel kan ibland underlätta för mannen att lämna sitt prov.

Vissa män kan bli hjälpta av en vibrator som sätts på undersidan av ollonet. Vibrationerna stimulerar till utlösning. Fungerar inget av ovanstående finns möjlighet att under lokalbedövning suga ut spermier från bitestiklar eller testiklar med en tunn nål.

spermaprovCopyright MSD Sverige AB