Första besöket på en fertilitetsklinik

Första besöket på en fertilitetsklinik innebär oftast för mannens del att lämna ett spermaprov. Vanligtvis kombineras detta med att läkaren utför en kroppsundersökning.

Spermaprovet avspeglar i viss mån mannens möjlighet att ge upphov till graviditet, men det är stora naturliga variationer mellan upprepade prover från en och samma man och mellan olika män. Den största andelen välfungerande spermier kommer i den första portionen sädesvätska. Ett prov blir därför sämre om den första delen inte kommer med i röret. Man kan inte lägga alltför stor vikt vid ett enskilt spermaprov.

Det som i första hand undersöks i spermaprovet är spermiernas antal, rörlighet och utseende. Flera olika avvikelser kan förekomma som till exempel för få spermier, nedsatt simförmåga, för stor andel spermier med onormalt utseende eller en kombination av dessa avvikelser.

Det kan finnas en mängd olika orsaker till avvikelser i spermaprovet. I de allra flesta fall ger utredningen ingen säker förklaring.

Första besöket Volymen i ett spermaprov är inte avgörande för kvalitén på spermierna.Copyright MSD Sverige AB