Mannens anatomi

Mannen

Spermierna bildas i testiklarna och transporteras därefter till bitestiklarna där de genomgår ytterligare mognad och utvecklar sin simförmåga. Vid utlösningen töms spermier från bitestiklarna. De pressas upp genom sädesledarna och blandas med sekret från prostatakörteln och sädesblåsorna så att volymen 9-dubblas, totalmängden motsvarar en halv till en tesked. Därefter slungas sädesvätskan ut genom urinröret.Copyright MSD Sverige AB