Ordlista

Här är några av de förkortningar och begrepp som ofta används när man pratar om fertilitet och behandling av manlig barnlöshet:

Azoospermi: avsaknad av spermier i sädesvätskan.

Hypogonadotrop hypogonadism: när sänkt hormonstimulering från hypofysen i hjärnan leder till sänkt eller helt avstängd spermieproduktion.

IVF: provrörsbefruktning (In Vitro Fertilisering).

ICSI: mikroinjektion av spermier (Intra Cytoplasmic Sperm Injection).

Kryptorkism: när ena eller båda testiklarna inte flyttat ner i pungen som de ska, utan finns kvar i bukhålan eller ljumskkanalen.

Obstruktion: när det finns något hinder i utförsgångarna.

PESA: när spermier sugs ut från bitestiklarna med en tunn nål.

TESA: när spermier sugs ut från testikelvävnad med en tunn nål.

TESE: när spermier hämtas från testikelvävnad genom ett lite större vävnadsprov.

Varikocele: åderbråck i pungen.

Referens till ordlistan, förutom brödtext: Medicinska ord. Det medicinska språket: begrepp, definitioner, termer. Studentlitteratur 1998.Copyright MSD Sverige AB