Spermien avgör barnets kön

Spermien är en rörlig cell som har till uppgift att föra mannens arvsanlag till de arvsanlag som finns i kvinnans ägg.

Mannens 23 kromosomer slås ihop med kvinnans 23 kromosomer och tillsammans kan dessa 46 kromosomer ge upphov till en ny individ. Ägget och spermien har varsin så kallad könskromosom. Ägget innehåller alltid en X-kromosom medan spermien har antingen en X- eller Y-kromosom. Om ägget befruktas av en spermie med en X-kromosom blir det en flicka och om spermien innehåller en Y-kromosom blir det en pojke. Det är alltså spermien som bestämmer barnets kön.

Spermierna bildas i testiklarna under en tidsperiod på ca 70 dagar. I samband med utlösningen blandas spermier med vätska från sädesblåsorna och prostatakörteln. Den spermie som har störst chans att nå ägget tar sig omedelbart in i livmoderhalssekretet i livmoderns nedersta del, livmoderhalsen. De spermier som kommer på efterkälken dör i det sura slidsekretet.

Spermien Spermien består av ett huvud som bland annat innehåller arvsanlagen, ett mellanstycke som utgörs av motorn och svansen som är den propellerliknande struktur som ger spermien dess rörelseförmåga.Copyright MSD Sverige AB