Till paret - om ofrivillig barnlöshet och behandling

Vad menas egentligen med infertilitet?

Infertilitet definieras som oförmåga att få barn efter ett års försök utan preventivmedel. Mellan vart sjunde till vart tionde par drabbas av ofrivillig barnlöshet. Av dessa får de flesta barn så småningom, antingen spontant eller med medicinsk hjälp.

Utredningen av infertilitet följer ett visst mönster, där kvinnan och mannen undersöks samtidigt för att hitta bakomliggande orsaker. En grundläggande utredning bör vara klar inom ett par månader. Utredningstiden kan påverkas av att man i vissa provtagningar måste följa kvinnans menstruationscykel.

En fertilitetsutredning är ofta påfrestande på många olika sätt. Samtidigt tycker de flesta att det känns skönt att äntligen ha kommit så långt att de tagit kontakt med läkare för att få hjälp.

ofrivillig barnlöshetCopyright MSD Sverige AB