Behandling av ofrivillig barnlöshet

Vilken typ av behandling som väljs bestäms av läkaren utifrån orsaken till din barnlöshet.

Ägglossningsstimulering

Denna metod kan användas när kvinnan har problem med ägglossning, vilket kan medföra glesa eller uteblivna menstruationer. Behandlingen ges i tablett- eller injektionsform, i syfte att påverka äggmognaden och framkalla ägglossning.

Insemination

Denna metod förutsätter att spermierna har förmåga att själva befrukta ägget. Metoden kan väljas när det inte finns någon påvisbar orsak till barnlösheten. Vid insemination läggs en tunn plastkateter in genom livmoderhalsen och spermierna injiceras in i livmodern. Metoden underlättar spermiernas väg till ägget.

IVF (In vitro-fertilisering/provrörsbefruktning)

Metoden kan användas i de flesta fall av ofrivillig barnlöshet. Vid en IVF-behandling stimuleras äggstockarna så att flera äggblåsor växer till. Detta sker med hjälp av follikelstimulerande hormon (FSH). Det kan ges i form av dagliga injektioner i 7-14 dagar, eller i en långverkande form där en injektion räcker i sju dagar och följs av dagliga injektioner från stimuleringsdag 8 vid behov. Långverkande FSH är bara godkänt för användning i kort GnRH-antagonist protokoll.

Det är viktigt att kroppens egna ägglossningshormon (LH) hämmas under hormonstimuleringen så att de egna hormonerna inte utlöser en oplanerad ägglossning. Detta kan göras på två sätt:

1) "Långt" protokoll

Inför hormonstimuleringen blockeras kvinnans egna hormoner med hjälp av läkemedel (GnRH-agonist) som vanligtvis ges som nässpray som tas två eller tre gånger dagligen. Efter ungefär 2-3 veckor påbörjas också dagliga injektioner med follikelstimulerande hormon. Med det här protokollet tar hela behandlingen 4-5 veckor.

2) "Kort" protokoll

Behandling med follikelstimulerande hormon startar direkt i samband med en mens och efter några dagar tar man också en ägglossningshämmande injektion (GnRH-antagonist) dagligen. När man använder det korta protokollet kan man påbörja behandlingen direkt med dagliga FSH-injektioner eller börja stimuleringen med en injektion långverkande FSH och därefter vid behov fylla på med dagliga FSH-injektioner från dag 8. Med det här protokollet tar hela behandlingen ca 2 veckor.

Långt protokoll

Hormonstimuleringen följs och övervakas genom kontroll av blodprov och ultraljud. På kvällen, två dagar före äggutaget, ges en injektion av hormonet hCG för att uppnå slutmognad av äggen. Uttaget av äggen sker 34-39 timmar efter denna injektion.

Ägguttag (äggaspiration)

Det är naturligt att känna sig lite spänd inför ingreppet, särskilt om det är första gången. Inför ägguttag erbjuds, efter behov, avslappnande och smärtstillande medel. Med ledning av vaginalt ultraljud punkteras varje mogen äggblåsa och innehållet sugs ut och undersöks i mikroskop.

Befruktning

Samma dag som ägguttaget lämnar mannen ett spermaprov. Spermierna prepareras inför befruktningen av äggen. Vid en vanlig IVF-behandling placeras därefter äggen och spermierna tillsammans i en skål. Spermierna tar sig på egen hand in i äggen. I vissa fall används istället en metod som kallas för mikroinjektion.

Livmoder

Mikroinjektion (ICSI)

Mikroinjektion

ICSI är en förkortning av intracytoplasmatisk spermieinjektion. Denna teknik används om mannens spermier har nedsatt rörlighet och inte kan ta sig in i ägget. Under mikroskop och med en tunn glaspipett sugs en spermie upp och förs in i äggcellen. Behandlingen skiljer sig inte från en vanlig IVF-behandling. Äggutaget går till på samma sätt och mikroinjektionen utförs på laboratoriet samma dag.

Embryotransfer/återförande av befruktat ägg (ET)

Dagen efter ägguttaget kontrolleras om äggen blivit befruktade. De befruktade äggen odlas i två till fem dagar, därefter väljs ett, eller i undantagsfall två embryon ut för återförande. Om det finns fler embryon av god kvalitet kan dessa frysas ner och användas vid en senare behandling. Lagen tillåter att man förvarar nedfrysta embryon i upp till fem år.

Inför återförandet krävs inga förberedelser, men en fylld urinblåsa kan underlätta ingreppet. Embryot placeras i livmodern med hjälp av en tunn kateter. Under perioden efter återförandet omvandlas de punkterade äggblåsorna till gulkroppar som producerar gulkroppshormon (progesteron). Som stöd ger man extra gulkroppshormon tills det är dags för graviditetstest. Progesteron påverkar livmoderslemhinnan så att den blir mer mottaglig för det befruktade ägget.

Återförande av frysta och tinade embryon utförs antingen i en naturlig menstruationscykel eller i samband med hormonbehandling.

Biverkningar av behandlingen

Hormonbehandlingen kan orsaka överstimulering, det vill säga att för många äggblåsor utvecklas. Symtomen på överstimulering är kraftig svullnad i magen och/eller smärta. Ibland kan det vara tungt att andas. Om du får dessa symtom bör du snarast kontakta din IVF-klinik eller närmaste kvinnoklinik. Någon gång kan sjukhusvård behövas, men ofta är det fullt tillräckligt med vila och behandling i hemmet.

03-19-WOMN-1078970-0003Copyright MSD Sverige AB