Donation

Om mannen saknar produktion av egna spermier, kan kvinnan insemineras med donerade spermier (AID). Behandlingen kan även innebära befruktning utanför kroppen med donerade spermier (IVF-behandling).

Om kvinnan saknar produktion av egna ägg kan behandling med äggdonation bli aktuell.

Det är sedan 2005 möjligt för lesbiska par att få barn genom assisterad befruktning på sjukhus i Sverige. Assisterad befruktning kan ske antingen genom insemination eller genom befruktning utanför kroppen (IVF).Copyright MSD Sverige AB