Hur brukar vi reagera när vi förstår att vi har svårt att få barn?

De flesta av oss reagerar starkt när vår önskan om att få barn inte går i uppfyllelse, men naturligtvis reagerar vi olika beroende på vilka vi är.

Vår personlighet och den betydelse ett barn har för vår bild av oss själva påverkar våra reaktioner, liksom våra erfarenheter, värderingar och hur våra sociala relationer ser ut. Att ha personer i vår närhet som kan ge stöd och förståelse är av stor betydelse, här såväl som i andra svåra situationer. Forskning från olika delar av världen visar att infertilitet är en källa till oro, nedstämdhet och stress för dem som drabbas. Infertiliteten innebär också en påfrestning för relationen mellan man och kvinna – både för relationen i allmänhet och för den sexuella relationen.

Många reaktioner är gemensamma hos kvinna och man, till exempel längtan, besvikelse och sorg. Men vi uttrycker ibland dessa känslor på olika sätt, vilket kan orsaka missförstånd och ibland påfrestningar i relationen. Man kan då behöva hjälp med att inse att den nuvarande situationen är speciell och akut. Det är viktigt att söka hjälp, inte bara när allt rasat, utan för att allt inte ska rasa. Varje IVF-klinik har möjlighet att hänvisa till professionella rådgivare som har kunskaper och tid för samtal i en svår livssituation. Där kan man i samtal få möjlighet att formulera och bearbeta frågor, tankar och känslor.

Även om infertiliteten med utredningar och behandlingar just nu tycks ta hela eller en stor del av livsrummet, så finns det trots allt någon form av slut på denna fas i livet.Copyright MSD Sverige AB