IVF-behandling steg för steg

1. Hormonstimulering och hämning av egen ägglossning

a) I ett långt protokoll inleds behandlingen med att hämma kvinnans egen hormonproduktion (LH och FSH) med nässpray eller injektioner. Efter 2-3 veckor startar stimuleringen av äggblåsornas tillväxt med hormoninjektioner.

b) I ett kort protokoll startar behandlingen i kvinnans naturliga cykel med hormoninjektioner som stimulerar äggblåsornas tillväxt. Efter några dagar tillägg av ägglossningshämmande injektioner.

2. Kontroll

Äggblåsornas antal samt tillväxten av dessa och livmoderslemhinnan kontrolleras med ultraljud via slidan. Blodprov tas för att mäta hormonnivån.

3. Slutlig äggmognad

En hormonspruta (hCG) ges för att äggen ska mogna.

4. Punktion

De mogna äggblåsorna punkteras med ledning av ultraljud och äggen räknas och omhändertas av labpersonal.

5. Befruktning

Mannen lämnar spermaprov som efter preparation tillförs äggen.

6. Delning

Två dygn efter befruktningen har äggen börjat dela sig och kvaliteten bedöms inför återförandet.

7. Återförande

Efter 2–5 dagars odling återförs det delade embryot till livmodern med en tunn kateter.

8. Hormonstöd

För att öka möjligheten till graviditet ges extra hormonstöd under den första tiden efter återförandet.

9. Graviditet

Om graviditetstest är positivt drygt två veckor efter återförandet följs resultatet upp med en ultraljudsundersökning efter ytterligare några veckor.Copyright MSD Sverige AB