Känslor och tankar

Ofrivillig barnlöshet och behandlingen väcker många frågor och kan vara både fysiskt och psykisk påfrestande.

Vissa par kan ha svårt att få stöd i sin omgivning. En del par väljer att inte berätta för någon, medan andra par talar öppet om sin situation. Ibland kan man möta förståelse där man inte väntar sig att finna det. Andra stunder kan man känna sig mycket ensam, och då kan det behövas professionell hjälp för att ventilera och bearbeta sina känslor.

På klinikerna finns barnmorskor, läkare och även kurator eller psykolog till hjälp. Det finns oftast en lösning på parets barnlöshetssituation. Ibland är till exempel adoption en lösning. Även då kan klinikens personal hjälpa till med kontakter.

Känslor och tankarCopyright MSD Sverige AB