Ordlista

Här är några av de förkortningar och begrepp som ofta används när man pratar om fertilitet.

AID (Artificial Insemination by Donor) insemination med donatorsperma

AIH (Artificial Insemination by Husband) insemination med makes/partners sperma

Ejakulatet sädesvätskan

Embryo befruktat och delat ägg

Embryotransfer (ET) återförande av befruktade ägg till livmodern

Endometrios livmoderslemhinna utanför livmoderhålan

Endometrium livmoderns slemhinna

Follikel äggblåsa

FSH follikelstimulerande hormon, påverkar äggblåsans tillväxt

GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) hormon i hjärnan som frisätter gonadotropiner

GnRH-antagonist blockerar kvinnans egen FSH- och LH-produktion

Gonadotropiner samlingsnamn för hypofyshormonerna FSH och LH

Gulkropp (corpus luteum) den ombildade äggblåsan efter ägglossning som vid befruktning utvecklas och avsöndrar könshormonet progesteron

Gulkroppshormon (progesteron) hormon som produceras i gulkroppen och gör livmoderslemhinnan mer mottaglig för det befruktade ägget

hCG humant chorion gonadotropin, graviditetshormon

ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjektion) mikroinjektion av spermie i äggcell under mikroskop

Insemination konstgjord befruktning då färsk (eller frusen/tinad) sädesvätska deponeras i livmoderhalsen eller livmoderhålan via en kateter

Kateter plastslang

LH luteiniserande hormon, framkallar bl a ägglossning

Lutealfas tiden efter ägglossning eller återförande av embryon

Myom muskelknutor i livmodern

Nedreglering långsam avstängning av kvinnans egen FSH- och LH-produktion

TESA Testicular Sperm Aspiration. Befruktningsdugliga spermier sugs ur testikeln med tunn nål

TESE Testicular Sperm Extraction. Se TESA. Ingreppet sker genom att man tar spermier ur ett vävnadsprov från testikeln

OPU Ovum pick-up, äggplockning vid IVF

PESA Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration. Befruktningsdugliga spermier sugs ut ur bitestikeln med tunn nål

PGD Preimlantation Genetic Diagnosis

Ultraljudsundersökning undersökning av t ex äggblåsor i äggstockar eller foster i livmodern med hjälp av ultraljud

Utomkvedshavandeskap embryo som utvecklats utanför livmodern

Ägguttag uttag av äggceller från äggstocken inför provrörsbefruktning

Östradiol/östrogen kvinnligt könshormon

Överstimulering då allt för många äggblåsor bildas vid hormonstimuleringCopyright MSD Sverige AB